Науковий вісник 2011 рік випуск №20

Науковий вісник Волинського національного університету ім. Лесі Українки. Серія : Міжнародні відносини. № 20 (217), 2011.

Титул

Зміст

Стадник О. П. Значення теорії нового лібералізму для науки про міжнародні відносини. C. 4–7

Кривуц Ю. М. От внутриплеменного дарения до международной торговли. C. 8–12

Федонюк С. В. «Хмарні» технології в електронному врядуванні. C. 13–19

Митко А. М. Електрона демократія в дії. C. 20–23

Патлашинська І. В. Геноцид як підстава для розгортання миротворчих операцій. C. 24–28

Моренчук А. А. Аналіз недоліків мажоритарної та змішаної виборчих систем за допомогою методики теорії ігор. C. 29–34

Моцик О. Ф., Коцан Р. І., Копачинська Г. В. Новий вимір польсько–українського гуманітарного співробітництва. C. 35–40

Коцан Н. Н., Савчук І. О. Альтернативні шляхи постачання російського газу в Європу. C. 41–44

Павліха Н. В., Марчук Ю. В. Передумови та стратегічні пріоритети розвитку українсько–польського економічного співробітництва. C. 45–49

Горайчук О. М. Проблеми створення зони вільної торгівлі між Україною та ЄС. C. 50–53

Карпчук Н. П. Комунікаційна політика Європейського Союзу: План Д для діалогу, демократії та дебатів. C. 54–57

Лугова О. А. Програма добросусідства «Польща–Білорусь–Україна» як чинник активізації транскордонного співробітництва єврорегіону «Буг». C. 58–62

Романюк Н. І. Європейське енергетичне співтовариство: особливості функціонування та розвитку. C. 63–67

Раєвич Т. І., Демиденко Т. О. Наслідки членства в Північноамериканській асоціації вільної торгівлі (НАФТА) для країн–учасниць. C. 68–71

Фреяк А. В. Європейський досвід розвитку інституційної форми транскордонного співробітництва. C. 72–77

Гнип О. М. «Російський фактор» у німецько–українських відносинах. C. 78–81

Гарат Р. М. Роль та місце Організації договору про колективну безпеку в системі міжнародних регіональних організацій. C. 82–87

Тихомирова Є. Б. Соціально–економічний дискурс формування іміджу Волинського регіону. C. 88–93

Мишляєв Т. Ю. Формування інформаційного суспільства як складова частина трансформації політичної системи Бельгії. C. 94–99

Кулик С. М., Кравчук О. С. Електронне урядування в Україні та зарубіжний досвід у цій сфері. C. 100–103

Караїм О. А. Особливості управління ландшафтним потенціалом природоохоронних територій зарубіжних країн. C. 104–108

Стасюк О. М. Економіко–статистичний аналіз конкурентоспроможності регіонів України. C. 109–115

Ломага А. М., Гуменюк Д. М. Особливості формування транскордонних кластерів: досвід України. C. 116–119

Павліха Н. В., Войчук М. В. Гармонізація міжнародних та національних стандартів і сертифікації продукції. C. 120–124

Бояр А. О. Адміністрація Європейського Союзу крізь призму його бюджету. C. 125–130

Галяс В. І. Економічна оцінка українсько–польського співробітництва (на прикладі українсько–польського прикордоння). C. 131–134

Васильків М. В. Визначення стратегічних пріоритетів розвитку консалтингу в системі зовнішньоекономічної діяльності України. C. 135–139

Деделюк К. Ю. Євро–Азійський нафтотранспортний коридор як шлях інноваційного розвитку транзитного потенціалу України. C. 140–144

Лазаренко Ж. В. Оцінка виконання зобов’язань Україною перед СОТ у контексті реалізації національних економічних інтересів. C. 145–149

Сищук А. А., Клімович А. В. Експортний потенціал агропромислового комплексу України: проблеми та перспективи розвитку. C. 150–153

Скороход І. С. Екологічна безпека в глобальному економічному просторі. C. 154–156