Науковий вісник 2011 рік випуск №21

Науковий вісник Волинського національного університету ім. Лесі Українки. Серія : Міжнародні відносини. № 21 (218), 2011.

Титул

Зміст

Юськів Б. М. Економічна криза, міжнародна міграція та національна безпека. C. 4–9

Федонюк С. В. «Хмарні» обчислення в розвитку демократії участі в Європейському Союзі. C. 10–15

Лугова О. А. Міські поселення як центри активізації транскордонного співробітництва. C. 16–21

Гаврилюк С. І. Місце маніпулювання в політичному процесі. C. 22–25

Степанчук І. П. Інноваційні системи: регіональний аспект. C. 26–30

Найдич М. А. Концепт державної молодіжної політики. C. 31–33

Коломієць О. В. Модель поведінки обʼєкта інформаційно–психологічної безпеки. C. 34–39

Сєрих І. В. Культурний розвиток в умовах глобалізації та його регулювання на засадах сталого розвитку. C. 40–44

Ярема В. Я. Дослідження уряду в українській науці. C. 45–49

Коцан Н. Н., Пасальська К. Л. Фінансові передумови розвитку транскордонного співробітництва Польщі. C. 50–54

Павліха Н. В., МарчукЮ. В. Українсько–польське економічне співробітництво: сучасний стан та перспективи розвитку. C. 55–60

Сидорук М. В. Європейський інструмент сусідства й партнерства як основна фінансова ініціатива Європейської політики сусідства для України. C. 61–65

Ґоворко–Складанек Беата. Польсько–українські відносини в період діяльності Сейму Республіки Польща VI каденції. C. 66–70

Вавринюк А. А. Korekta polsko–ukraińskiej granicy państwowej po II wojnie światowej. C. 71–76

Сищук А. А. Взаємодія інформаційного та технологічного субпросторів єврорегіону «Буг» із Європейським економічним простором. C. 77–82

Тихомирова Є. Б. Вербальне та візуальне позиціонування зовнішніх проектів Європейського Союзу. C. 83–89

Шваб А. Г. Еміграція із західноукраїнських земель у контексті національної політики ІІ Речі Посполитої. C. 90–94

Мишляєв Т. Ю. Реалізація концепції електронного урядування в умовах політичної трансформації Бельгії. C. 95–99

Караїм О. А., Крюков В. Л., Демчук В. В., Сологор К. А. Соцілогічне підґрунтя вдосконалення використання ландшафтного потенціалу Західного Полісся на прикладіШацького національного природного парку. C. 100–105

Моренчук А. А., Горбачук М. С. Радикальна політична боротьба індіанців США за свої права на рубежі 60–70–х років ХХ століття. C. 106–110

Тиский М. Г. Етапи становлення української національної ідентичності. C. 111–114

Цимбалюк І. Л. Політика Польської державищодо громадських організацій Волинського воєводства в 1921–1939 роках. C. 115–119

Оверчук О. В. Соціально–економічні протести в Україні: рух чорнобильців. C. 120–124

Пінчук С. А. Проблеми практичного застосування форм безпосередньої участі громадян у муніципальному управлінні. C. 125–130

Балак І. О. Зовнішньоекономічна діяльність Ліхтенштейну. C. 131–136

Бояр А. О., Стукалова А. Ю. Розвиток, сучасний стан та актуальні проблеми транспортної політики Європейського Союзу. C. 137–142

Корчун В. С. Стан і перспективи регіональної політики ЄС. C. 143–146

Дедлюк К. Ю. Компаративний аналіз інновацій у сфері послуг та в матеріальному виробництві. C. 147–151

Квач Я. П., Тарасенко В. А., Тарасенко С. В. Фінансовий аналіз укладення інвестиційних коштів у новітні технології паливно–енергетичного комплексу на прикладі отримання штучного газу метану. C. 152–157

Колесник В. П. Актуальне дослідження з проблем транскордонного співробітництва України. C. 158–159