Науковий вісник 2012 рік випуск №20

Науковий вісник Волинського національного університету ім. Лесі Українки. Серія : Міжнародні відносини. № 20 (245), 2012.

Титул

Зміст

Романенко Ю. В., Чижик К. Г. Сучасні тенденції розвитку міжнародних відносин  у багатополярному світі. Перспективи та можливості для України. C. 4–8

Сищук А. А., Вітрук Т. А. До питання про теоретичні аспекти категорії «зовнішньоекономічна політика держави». C. 8–12

Карпчук Н. П. Теоретико–методологічні основи комунікаційної політики ЄС. C. 12–17

Корчун В. С. Демографічні аспекти економічного розвитку сучасної цивілізації. C. 17–20

Баранова О. М. Сучасні західні підходи до вивчення проблем політики й релігії. C. 21–25

Коломієць О. В. Структурно–функціональна модель національної безпеки. C. 25–31

Шваб М. А. Молодіжні громадські організації Німеччини: проблеми періодизації та класифікації. C. 32–36

Пивоваров А. С. Українсько–польські відносини в контексті євроінтеграції. C. 37–41

Засадко В. В. Розвиток транскордонної торгівлі в Україні в умовах євроінтеграції. C. 42–47

Лугова О. А., Гуменюк Д. М. Транскордонні кластери як форма активізації міжрегіонального співробітництва. C. 47–51

Олейник В. В. Транскордонне управління природними ресурсами. C. 51–54

Патійчук В. О., Ковальов Е. М. Роль трудових міграцій у сучасних політико–економічних процесах у країнах Європейського Союзу. C. 55–60

Балюк Н. В. Розвиток діалогу ЄС із країнами Латинської Америки та Карибського басейну як новий вимір субрегіональних відносин. C. 60–65

Юськів Б. М. Десять міфів про сучасну міжнародну трудову міграцію в Україні. C. 66–73

Вавринюк А. А. Polska administracja rządowa, samorządowa i specjalna  na Wołyniu w latach 1921–1939. C. 73–81

Романюк Н. І., Корнійчук Н. М. Нормативно–правова база формування екологічної політики Європейського Союзу. C. 81–87

Подвірна Х. Є. Розвиток міжнародного туризму в Карпатському регіоні: сучасні аспекти. C. 88–92

Малиновський В. Я. Особливості місцевих виборів 2010 р. C. 92–97

Найдич М. А. Мережа структур та законодавство щодо молодіжної політики Австрії. C. 98–101

Гладенко В. М. Позиції кандидатів у президенти 2010 р. щодо євроатлантичної та європейської інтеграції. C. 102–107

Пахолок В. М. До питання становлення автономії в складі України. C. 107–111

Мельник І. В. Аналіз федерального законодавства про вибори німецького бундестагу (1990–2010 рр.). C. 112–117

Шваб А. Г. Засади зовнішньої колонізаційної політики Другої Речі Посполитої. C. 117–122

Юрійчук Є. П. Концепція міжнародної легітимності в дослідженні електоральної легітимації влади на пострадянському просторі. C. 123–130

Ярош Я. Б. Специфіка інституційного розвитку молодіжних організацій в Україні.   130–134

Мартинюк Я. Сутність поняття «інновація» в контексті розвитку транскордонного співробітництва України. C. 135–140

Бак Г. О. Значення транснаціональних корпорацій у міжнародному поділі праці. C. 140–147

Мокляк С. П., Свергунов О. О., Табурець І. І. Глобалізаційне середовище та український ОПК: напрями співпраці з транснаціональними корпораціями. C. 147–153

Сищук А. А., Клімович А. В. Умови та механізми розширення зернового експорту України. C. 153–158

Корчун В. С., Дацишин К. В. Особливості кризи зовнішньої заборгованості у високорозвинутих країнах світу. C. 158–163

Галяс В. І. Тенденції розвитку транскордонного співробітництва  українсько–польського прикордоння в межах єврорегіонів. C. 164–169

Скороход І. С., Бондар І. Д. Пріоритетні напрями співпраці міст  в умовах міжрегіональної інтеграції. C. 169–174

Цюпа І. З. Перебудова системи чинників підвищення ефективності транскордонного співробітництва. C. 174–179