Науковий вісник 2013 рік випуск №9

Науковий вісник Східноєвропейського національного університету ім. Лесі Українки. Серія : Міжнародні відносини. № 9 (258), 2013.

Титул

Зміст

Юськів Богдан. Зміст і функції інформаційного забезпечення транскордонного співробітництва. C. 4–9

Гудзенко–Александрук Олена. В’ячеслав Липинський як ідеолог українського державотворення. C. 9–13

Лугова Марина. Міжрегіональна інтеграція як чинник активізації інвестиційної діяльності в регіоні. C. 13–18

Михалюк Назар. Види та форми участі громадян у державному управлінні. C. 18–22

Олейник Вікторія. Управління транскордонними екосистемами. C. 22–25

Ребрина Ніна. Екологічні інновації як інструмент досягнення екологічної безпеки транскордонного регіону. C. 26–29

Цирфа Юлія. Смислове поле зовнішньополітичної ідентичності: концепт феномену та його сутнісний вимір. C. 30–35

Чумакова Вікторія. Сутнісний аналіз сучасної міграційної політики держави. C. 35–38

Тихомирова Євгенія. Глобальний контекст зовнішньої регіональної політики ЄС: Латинська Америка. C. 39–45

Василенко Світлана. Україна та Рада Європи: деякі аспекти співробітництва. C. 45–51

Wawryniuk Andrzej. Wymiana odcinków granicznych pomiędzy Polską i ZSRR w 1951 r. a sprawa Krościenka. C. 51–58

Ліповська–Маковецька Наталія. Участь України в сучасних міжнародних міграційних процесах. C. 58–61

Малиновський Валентин. Парламентські вибори 2012 року на Волині: мажоритарна складова. C. 62–67

Бирюков Сергей. «Большие регионы» как новая управленческая модель для объединённой Европы. C. 67–72

Карпчук Наталія. Публічна сфера Європейського Союзу як основа його ефективної комунікаційної політики. C. 73–77

Федонюк Сергій. Краудсорсинг у європейських проектах політичної PR–комунікації. C. 77–83

Корчун Валентина. Суперечності спільної аграрної політики ЄС. C. 83–88

Гулай Василь. Початок Другої світової війни та зовнішньополітичні орієнтації населення Західної України. C. 88–93

Войчук Максим. Внутрішній ринок Європейського Союзу: еволюція та пріоритети розвитку. C. 93–99

Pavlikha Natalia, Kytsyuk Iryna, Gadinga Clevis. International Economic Wars. C. 100–103

Сищук Андрій. Транспортна логістика як умова ефективного ведення міжнародного бізнесу. C. 103–107

Сищук Андрій, Клімович Алла. Кoн’юнктурa світoвoгo зернoвoгo ринку в кoнтексті прoдoвoльчoї прoблеми. C. 107–113

Корчун Валентина, Скиданюк Наталія. Важливість політики імпортозаміщення для економічної безпеки України. C. 113–117

Скороход Ірина. Тенденції розвитку світового ринку екологічних товарів та послуг. C. 118–122

Кінах Неля, Битов Василь. Концептуальні основи формування ринку зерна з позицій участі України у світовій торгівлі. C. 122–128

Коваль Галина, Антоняк Катерина. Грошово–кредитна система Європейського Союзу в період кризи. C. 128–135

Зелінська Олена. Європейські угрупування з територіального співробітництва як новий оптимальний механізм міжтериторіальної та транскордонної політики в Європі. C. 135–140

Fedoniuk Olena. Overview of the Sustainable Development Modern Trends. C. 141–146

Данилецкая Анжелика. Сравнительный анализ эффективности внешнеэкономической деятельности Брестской области Республики Беларусь и Волынской области Украины. C. 146–151

Омельчук Анатолій. Світовий досвід управління проектами. C. 151–154

Бусленко Василь. Рецензія на книгу «Political Systems of Visegrad Group Countries» / ed. W. Gizicki. – Trnava ; Lublin, 2012. – 154 p.. C. 155

Наші автори. C. 156–157