Випуск журналу: №6 2017р.

PDF-версія

Наталія Романюк

Особливості боротьби з морським піратством як загрозою міжнародній безпеці

У статті досліджено проблему морського піратства як загрози міжнародній безпеці, визначено фактори, які вплинули на виникнення цього явища, проаналізовано чинні міжнародно-правові аспекти боротьби з піратством. Показано динаміку піратських нападів і визначено регіони світу, для яких піратські напади найбільш характерні. Визначено основні чинники, що вплинули на зменшення кількості піратських нападів в окремих регіонах. Схарактеризовано діяльність світового співтовариства в боротьбі з цією загрозою. Проаналізовано військово-морські операції «Аталанта» й «Океанський щит». Визначено основні завдання подальшої боротьби з цією загрозою.

Ключові слова: морське піратство, піратські напади, Сомалі, Південно-Східна Азія, Міжнародна морська організація.

Джерела та література

 1. Антонович М. Міжнародне публічне право : навч. посіб. для студентів вузів / М. Антонович. – Київ : КМ Академія : Алерта, 2003. – 308 c.
 2. Буткевич В. Г. Міжнародне право. Основні галузі / В. Г. Буткевич, В. В. Мицик та ін. – Київ : Либідь, 2001. – 816 с.
 3. Военно-морской словарь / гл. ред. В. Н. Чернавин. – М. : Воениздат, 1989. – 511 с.
 4. Жаринов Н. Актуальные проблемы борьбы с терроризмом на море в интересах экономической безопасности государства / Н. Жаринов, Г. Иванов // Морской сборник. – 2006. – № 5. – С. 55–59.
 5. Каспрук В. Війна з тероризмом: можливо, її правила потребують змін? / В. Каспрук // Дзеркало тижня. – 2006. – № 37. – С. 5.
 6. Конвенция ООН по морскому праву 1982 г. [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://zakon.rada.gov.ua
 7. Кримінальний кодекс України // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 25–26. – С. 131.
 8. Кубяк К. Терористичні дії на морях та океанах як загроза міжнародній безпеці / К. Кубяк // Арсен@л – ХХІ. –
  2005. – № 1–4. – С. 19–23.
 9. Морські пірати побили рекорд нападів [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.bbc.co.uk/ukrainian/news/2011/01/110118piracy_increase_it.shtml?print=1
 10. Операция «Аталанта»: восемь лет успешной борьбы с пиратством [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://seafarers.com.ua/eight-years-of-atalanta-operation/11124/
 11. Цирфа Ю. «Океанський щит»: українська участь у протидії піратству [Електронний ресурс] / Ю. Цирфа // Віче. – 2013. – № 17. – Режим доступу : http://www.viche.info/journal/3835
 12. Пірати скінчилися. Найманці навели лад у Сомалі без допомоги НАТО [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://wartime.org.ua/30918-prati-sknchilisya-naymanc-naveli-lad-u-somal-bez-dopomoginato.html
 13. Dynamics of pirate attacks [Electronic resource]. – Access mode : http://umservice.net/index.php?action=downloadHYPERLINK
 14. Gold E. Piracy: the scourge continues / Edgar Gold // Seaways. – 2009. – № 3. – Р. 23–28.
 15. ICC-IMB Annual report: 2016 [Electronic resource]. – Access mode : https://maritimecyprus.files.wordpress.com/2017/02/imb-annual-piracy-report-2016.pdf
 16. IMB Piracy Reporting Centre [Electronic resource]. – Access mode : https://icc-ccs.org/piracy-reportingcentre
 17. Kubiak K. Pryemoc na oceanach. Wspуfcyesne piractwo i terroryzm morski / К. Kubiak. – Warszawa : TRIO i Centrum Europejskie National, 2009. – 224 s.
 18. Number of pirate attacks against ships worldwide from 2009 to 2016 [Electronic resource]. – Access mode : https://www.statista.com/statistics /266292/number-of-pirate-attacks-worldwide-since-2006/
 19. Piracy off Somalia high on the agenda as IMO Maritime Safety Committee meets [Electronic resource]. – Access mode : http: //www.imo.org
 20. Pirate attacks: down off Africa, up in Asian waters [Electronic resource]. – Access mode : http://www.ekantipur.com/2010/10/18/top-story/pirate-attacks-down-off-africa-up-in-asian-waters/323766.html
 21. Pirates take record 1, 181 hostages in 2010 [Electronic resource]. – Access mode : http://news.yahoo.com/s/ap/piracy
 22. The top 10 places where you could be attacked by pirates [Electronic resource]. – Access mode : http://www.businessinsider.com/worst-pirate-attack-locations-esri-data-2016-8