Випуск журналу: №6 2017р.

PDF-версія

Олександр Комарчук

Інтернет як засіб деструктивного впливу на суспільство в рамках російсько-української гібридної війни

У статті досліджено один з основних елементів інформаційного фронту в період ведення гібридної агресії на території України. Сама гібридна агресія як новий спосіб ведення війн у сучасному світі не має спонтанного характеру. Цьому явищу завжди передує послідовна підготовка, основним завданням якої є вплив на свідомість населення задля подальшого маніпулювання суспільством. Це дає змогу агресору завдяки особливостям свідомості людини та суспільства загалом використовувати у своїх цілях недосконалість демократичного режиму, у якому носієм влади завжди виступає тільки народ. Підготовка до активної фази гібридної війни супроводжується застосуванням політичних та економічних технологій деструктивного характеру. Практичний досвід застосування цього виду агресії у світі вказує на ефективність таких технологій. Успішність деструктивних технологій прямо залежить від використання засобів масової комунікації, які формують та утримують потрібний напрям думок, інтересів та політичного світогляду населення загалом. Геополітична поразка Радянського Союзу в 1991 р. зменшила конкурентоспроможність Росії, створивши при цьому з колишніх республік цілком достойних для РФ конкурентів. Основним із них стала саме Українська держава. Починаючи з 2000-х рр., Російська Федерація на чолі з В. В. Путіним як напрям державного розвитку обрала шлях «геостратегії реваншу», першочерговою метою якого є повернення колишніх територій СРСР. Демократична Україна як основна з протидіючих авторитарному устрою сусідніх держав зазнала руйнівного впливу від гібридної агресії Росії, що складається з підготовчої та активної фази, і триває понад п’ятнадцять останніх років. Саме в цей період інтернет-середовище поширило свою дію на теренах інформаційного фронту та стало одним із першочергових засобів ведення інформаційної війни в Україні.

Ключові слова: гібридна війна, політична свідомість, технології, маніпуляція, Інтернет, демократія, народ.

Джерела та література

  1. Договір про Європейський Союз [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/994_029
  2. Самые демократические страны мира [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://basetop.ru/samyie-demokratichnyie-stranyi-mira/
  3. Термінологія демократії – Вікіпедія [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://uk.wikipedia.org/wiki
  4. Деструктивні технологія як спосіб маніпуляції свідомості людей [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://ukrefs.com.ua/84045-Destruktivnye-tehnologii-kak-metod-manipulyacii-soznaniem-lyudeiy.html
  5. Цюрюпа М. В. Основи сучасної політології : підруч. для студентов / М. В. Цюрюпа. – Київ : Кондор, 2009. – 354 с.
  6. Александер Б. Как выигрываются войны / Б. Александер ; пер. с англ. В. Беленького. – М. : ООО «Изд-во АСТ» ; ООО «Транзиткнига», 2004. – 604 с.
  7. Іванов В. Ф. Соціологія масової комунікації : навч. посіб. / В. Ф. Іванов. – Черкаси : Вид-во ЧДУ, 2003.
  8. Серебряков С. Соціальні медіа як середовище архетипного впливу на масову свідомість [Електронний ресурс] / С. Серебряков. – Режим доступу : http://www.kbuapa.kharkov.ua/e-book/putp/2013-1/doc/4/08.pdf
  9. Петро Порошенко підписав указ про створення інформаційної [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://kp.ua/politics/568177-poroshenko-podpysal-doktrynu-ynformatsyonnoi-bezopasnosty-ukrayny