Випуск журналу: №6 2017р.

PDF-версія

Олександр Малигін,

Олена Бондаренко

Когнітивне моделювання міжнародних відносин: особливості й удосконалення методики досліджень

Міжнародні відносини належать до погано формалізованих, слабкоструктурованих багатофакторних систем, що зумовлює складність аналізу їх за допомогою класичних методів математичної статистики, економетричних моделей і методів дослідження операцій. Інтуїтивні методи аналізу проблемних ситуацій на базі досвіду експертів в умовах впливу глобалізації й новітніх технологій на розвиток країн та відносин між ними сьогодні не відповідають вимогам часу. Одним із перспективних методів досліджень міжнародних відносин, який поєднує суб’єктивні оцінки експертів та формалізовані моделі теорії графів, є когнітивне моделювання. Схарактеризовано особливості когнітивного моделювання міжнародних відносин, запропоновано вдосконалення методики когнітивного моделювання та рекомендації стосовно врахування реакції системи на зовнішн впливи та зменшення ефекту нелінійності при моделюванні взаємодій факторів когнітивної моделі.

Ключові слова: міжнародні відносини, когнітивне моделювання, реакція системи, сценарний підхід.

Джерела та література

 1. Плотинский Ю. М. Теоретические и эмпирические модели социальных процессов : учеб. пособие для вузов / Ю. М. Плотинский. – М. : Логос, 1998. – 280 с.
 2. Дегтерев Д. Количественные методы в международных исследованиях / Д. Дегтерев // Международные процессы. – 2015. – Т. 13. – № 2. – С. 35–54.
 3. Абаев Л. Ч. Об актуальных подходах к моделированию международных отношений [Электронный ресурс] / Лев Черменович Абаев. – 2011. – Режим доступа : https://riss.ru/images/pdf/journal/2011/2/05_Абаев.pdf
 4. Axelrod R. M. Structure of decision: The Cognitive Maps of Political Elites / Robert Axelrod. – Princeton, N. J. : Princeton University Press, 1976. – 404 p.
 5. Светлов В. А. Аналитика конфликта : учеб. пособие для вузов / В. А. Светлов. – СПб. : ООО «Росток», 2001. – 512 с.
 6. Гондюл В. П. Аналіз структурної та динамічної конфліктності суб’єктів системи міжнародних відносин / В. П. Гондюл. – Хмельницький : ТУП, 2003. – № 1. – С. 3–12.
 7. Кулинич А. А. Методология когнитивного моделирования сложных плохо определенных ситуаций / А. А. Кулинич. – М. : ИПУ РАН, 2003. – 219 с. – (Тр. 2-й Междунар. конф. по проблемам управления).
 8. Завьялов В. Е. Интегрированная модель поддержки принятия решений в социально-экономической, организационной и политической предметных областях [Электронный ресурс] / В. Е. Завьялов, Е. Е. Шиловская. – 2008. – Режим доступа : www.scconf.ru/ru/files/present2008/4section/dowlad_-_zav’yalov_v_e__ i__shilovswaya_e_e_.doc
 9. Гожий О. П. Побудова динамічних моделей на основі нечітких когнітивних карт для вирішення задач сценарного планування [Електронний ресурс] / О. П. Гожий. – Режим доступу : http://ldubgd.edu.ua/sites/default/files/files/2_10.pdf
 10. Кулинич А. А. Система когнитивного моделирования «КАНВА» [Электронный ресурс] / А. А. Кулинич. – 2002. – Режим доступа : www.raai.org/news/arch_news/2002/gile13.doc
 11. Максимов В. И. Когнитивные технологии для поддержки принятия управленческих решений [Электронный ресурс] / В. И. Максимов, Е. К. Корноушенко, С. В. Качаев. – 1998. – Режим доступа : http://www.iis.ru/events/19981130/maximov.ru