Випуск журналу: №6 2017р.

PDF-версія

Антоніна Митко,

Марія Гловацька

Республіка Білорусь в сучасному інформаційному просторі

У статті проаналізовано особливості інформатизації Республіки Білорусь як пріоритетний напрям її розвитку на сучасному етапі. Розглянуто інтереси країни в інформаційній сфері, стратегію інформатизації Республіки Білорусь, зроблено оцінку місця Республіки Білорусь у міжнародних рейтингах із розвитку інформаційно-комунікаційних технологій. Схарактеризовано інформаційно-аналітичне забезпечення білоруської політичної системи як невід’ємного складника входження держави в інформаційний простір. З’ясовано роль процесів інформатизації для країни та виявлено їхні характерні риси.

Ключові слова: Республіка Білорусь, інформаційно-комунікаційна політика держави, інформаційне суспільство, інформатизація, інформаційно-аналітичне забезпечення.

Джерела та література

 1. Абдрахманова Г. И. Россия в рейтинге развития электронного правительства / Г. И. Абдрахманова, Г. Г. Ковалева, М. Н. Коцемир // Информационный бюллетень. – 2016. – № 5. – С. 1-3.
 2. Антанович Н. А. Высокие технологии в государственном управлении: государственная политика Республики Беларусь в области информатизации / Н. А. Антанович, С. В. Решетников // Проблемы управления. – 2004. – № 4 (13). – С. 33-44.
 3. Беларусь: международные рейтинги // Информацыонный бюлетень. – № 16. – С. 4-9.
 4. Дмитриев Е. Информационно-коммуникационная инфраструктура формирования информационного общества в Беларуси [Электронный ресурс] / Е. Дмитриев. – Режим доступа : http://elib.bsu.by/bitstream/123456789/148472/1/Dmitriev.PDF
 5. Индекс развития информационно-коммуникационных технологий в странах мира в 2015 году [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://gtmarket.ru/news/2015/12/03/7267
 6. Офіційний сайт Інформаційно-аналітичного управління Генерального штабу Збройних сил Білорусі [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.mil.by/ru/forces/structure/vnu/
 7. Офіційний сайт Інформаційно-аналітичного центру при адміністрації Президента Республіки Білорусь (ІАЦ) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://iac.gov.by
 8. Офіційний сайт Міністерства інформації Республіки Білорусь [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://mininform.gov.by/ru/
 9. Офіційни сайт Національного центру правової інформації Республіки Білорусь [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.pravo.by/pravovaya-informatsiya/pravovaya-informatizatsiya-/natsionalnyy-tsentrpravovoy-informatsii/
 10. Офіційний сайт Національного прес-центру Республіки Білорусь [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.bpc.by/targets/
 11. СМИ Беларуси [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.belarus.by/ru/about-belarus/massmedia-in-belarus
 12. Стратегия развития информатизации в Республике Беларусь на 2016-2022 годы [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://e-gov.by/zakony-i-dokumenty/strategiya-razvitiya-informatizacii-v-respublike-belarus-na-2016-2022-gody
 13. Рейтинг стран мира по уровню развития Интернета [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://gtmarket.ru/ratings/internet-development/info
 14. Freedom House : Рейтинг свободы СМИ в странах мира 2015 года [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://gtmarket.ru/news/2015/05/05/7149