Випуск журналу: №6 2017р.

PDF-версія

Олеся Фесик

Концепт дослідження категорії «м’яка» та «тверда» сила в розв’язанні міжнародних конфліктів

У статті проаналізовано атрибутивний, структуралістський, біхевіористський підходи до трактування поняття сила, еволюцію категорії й виклики, які постають перед державами з огляду на особливості сучасних міжнародних конфліктів та геополітичну ситуацію у світі. Міжнародні конфлікти та способи їх веденнязазнали суттєвих змін, зумовлених розвитком новітніх технологій у сфері військового забезпечення та інтернет-мережі, посилення транснаціоналізації. Розглянуто асиметричні міжнародні конфлікти, яким властиве одночасне використання військових і невійськових засобів: економічних, політичних, інформаційних, дипломатичних засобів впливу, пропаганди, адже застосовувати традиційні військові методи малоефективно, оскільки вони спричиняють значні руйнування інфраструктури та людські жертви, що в умовах глобалізації негативно відображається на усіх учасниках конфлікту.

Ключові слова: сила, конфлікт, асиметричний конфлікт, міжнародна система, глобалізація.

Джерела та література

 1. Конишев В. Н. Американский неореализм о природе войны [Электронный ресурс] / В. Н. Конишев. – СПб. : Наука, 2004. – 372 с. – Режим доступа : http://politics.ellib.org.ua/pages-7682.html
 2. Шубин С. И. Геополитика : учеб. пособие / С. И. Шубин. – Архангельск : Помор. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова, 2003. – 96 с., ил.
 3. Герасимов В. Ценность науки в предвидении [Электронный ресурс] / Валерий Герасимов // Общероссийская еженедельная газета «Военно-промишленний кур’єр». – 2013. – Режим доступа : http://www.vpk-news.ru/articles/14632
 4. Гібридна війна стане темою слухань у Конгресі США [Електронний ресурс] // Голос Америки. – 2017. – Режим доступу : http://ukrainian.voanews.com/a/gibrydna-viyna/3775510.html
 5. Давыдов Ю. П. Понятие «жесткой» и «мягкой» силы в теории международных отношений [Электронный ресурс] / Ю. П. Давыдов // Международные процессы. – 2004. – Т. 2. – Режим доступа : http://www.intertrends.ru/four/006.htm
 6. Гудев П. Джордж Кеннан (1904-2005). идеалист, патриот, прагматик? [Электронный ресурс] / Павел Гудев. – Режим доступа : http://www.intertrends.ru/seven/021.htm
 7. Капітоненко М. «Сила» в основних парадигмах міжнародних відносин (Частина друга) [Електронний ресурс] / М. Капітоненко. – Режим доступу : http://www.kiev.convdocs.org /docs/1096/index-33777.html
 8. Командувач НАТО закликав сенат США посилити українських військових «настільки, наскільки можливо» [Електронний ресурс] // Телевізійна служба новини «ТСН». – 2017. – Режим доступу : https://tsn.ua/politika/komanduvach-nato-zaklikav-senat-ssha-posiliti-ukrayinskih-viyskovih-nastilki-naskilkimozhlivo-901737.html
 9. Левяш И. Я. Глобальный мир и геополитика: культурно-цивилизационное измерение : в 2-х кн. Кн. 1 / И. Я. Левяш. – Минск : Беларус. навука, 2012. – 495 с.
 10. Мазурець Ю. О. Трансформація поняття «національні інтереси» в теоріях та концепціях за умов глобалізації [Електронний ресурс] / Ю. О. Мазурець // Актуальні проблеми міжнародних відносин. – 2015. – Вип. 124, ч. І. – Режим доступу : http://journals.iir.kiev.ua/index.php/apmv/article/viewFile/2608/2315
 11. Мальський М. З. Теорія міжнародних відносин : підручник / М. З. Мальський, М. М. Мацях. – 3-тє вид., переробл. і доп. – Київ : Знання, 2007. – 461 с.
 12. МВФ повысил прогноз роста ВВП России на 2017 год [Электронный ресурс] // Интерфакс. – 2017. – Режим доступа : http://www.interfax.ru/business/558943
 13. Нікулішин Н. Поняття «сила» у сучасних теоріях міжнародних відносин / Н. Нікулішин // Українська національна ідея: реалії та перспективи розвитку. – 2013. – Вип. 25. – С. 130–134.
 14. Нікулішин Г. Основні підходи до розкриття змісту поняття «м’яка сила» у сучасній вітчизняній науці / Н. Нікулішин // Українська національна ідея: реалії та перспективи розвитку : [зб. наук. пр.]. – 2014. – № 26. – С. 32–37.
 15. Протиотруту від пропаганди анонсувала розвідувальна корпорація RAND [Електронний ресурс] // Голос Америки. – 2017. – Режим доступу : http://ukrainian.voanews.com/a/propaganda-protyotruta/3651307.html
 16. Роговик О. Теоретичні аспекти визначення сили держав у міжнародних відносинах [Електронний ресурс] / О. Роговик // Free Voice Information Analysis Center. – 2015. – Режим доступу : http://iac.org.ua/teoretichni-aspekti-viznachennya-sili-derzhav-u-mizhnarodnih-vidnosinah
 17. Резнікова Н. В. Економічна експансія в умовах становлення нового каркасу міжкраїнової взаємодії [Електронний ресурс] / Н. В. Резнікова // Актуальні проблеми міжнародних відносин. – 2012. – Вип. 111, ч. ІI. – Режим доступу : http://journals.iir.kiev.ua/index.php/apmv/article/viewFile/317/288
 18. Слободян Н. В. Сполучені Штати Америки та Російська Федерація в Перській затоці: Союзники – Суперники / Н. В. Слободян. – Київ : ООО «Поліграф плюс», 2014. – 394 с.
 19. Цыганков П. А. Политическая социология международных отношений [Электронный ресурс] / П. А. Цыганков. – М. : Радикс, 1994. – Режим доступа : http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Polit/cugan/09.php
 20. Шергін С. Парадигмальна еволюція в політології міжнародних відносин [Електронний ресурс] / С. Шергін // Social-Science. – Режим доступу : http://www.socialscience.com.ua/публікація/739_Парадигмальна%20еволюція%20в%20політології%20міжнародних% 20відносин
 21. Aron R. Peace and War: Theory of International Relations / R. Aron. – Garden City, 1966.
 22. Brzezinski Z. Between Two Ages: America’s Role in the Technotronic Era / Z. Brzezinski. – New York, 1970. – P. 282.
 23. Cline R. World Power Assessment: A Calculus of Strategic Drift / R. Cline. – Boulder, 1975.
 24. Dahl R. The Concept of Power / R. Dahl // Behavioral Science. – 1957. – II July.
 25. Johnson D. E.. Military Capabilities for Hybrid War Insights from the Israel Defense Forces in Lebanon and Gaza / David E. Johnson // RAND Corporation. – 2010. – 20 p.
 26. Department of Defense // Joint Publication 3-05, Special Operations. – Washington, DC : The Joint Staff, 2014. – July 16.
 27. Huntington S. The Erosion of American National Interests / S. Huntington // Foreign Affairs. September. – 1997. – October. – P. 41.
 28. Keohane R. O. Power, interdependence and the informational age / R. O. Keohane, J. S. Nye // Little R. Perspectives on world politics / R. Little, M. Smith. – London : Routledge, 2006. – P. 207–216.
 29. Kissinger H. Introduction / H. Kissinger // Problems of National Strategy / H. Kissinger [ed.]. – N. Y., 1965.
 30. Knorr K. The Power of Nations / K. Knorr. – New York, 1975. – P. 9.
 31. Morgenthau H. Politics among Nations / H. Morgenthau. – N. Y., 1973.
 32. Nye J. Bound to Lead: The Changing Nature of American Power / J. Nye. – New York : Basic Books, 1990.
 33. Nye J. S. Soft power: the means to success in world politics / J. S. Nye. – New York : Public affairs, 2004. – 175 p.
 34. Puchala D. The History of the Future of International Relations / D. Puchala // Ethics and International Affairs. – 1994. – Vol. 8. – No 3. – P. 187.
 35. Russet B. World Politics – the Menu for Choice / B. Russet, H. Starr. – N. Y., 1985.
 36. Stoessinger J. The Might of Nations – World Politics in Our Time / J. Stoessinger. – N. Y., 1975.
 37. Strange S. States and Markets / S. Strange. – London, 1994.
 38. Cruceru V. On contemporary warfare: short review of specific concepts / Valerica Cruceru // Revista Academiei For elor Terestre. – 2014. – № 3. – P. 231–237.
 39. Waltz K. Man, the State and War / K. Waltz. – New York : Columbia University Press, 1970. – P. 159.