Випуск журналу: №6 2017р.

PDF-версія

Наталія Коцан,

Юлія Франчко

 Військова модель охорони державного кордону Другої Речі Посполитої: досвід для сучасних держав

У статті узагальнено поняття «державного кордону» загалом і моделей його охорони зокрема. Розглянуто процес та моделі охорони кордону Другої Речі Посполитої. Проаналізовано специфічні етапи формування інституційного забезпечення охорони східного кордону Другої Речі Посполитої. Висвітлено специфічні особливості та позитивні моменти інституційного забезпечення охорони кордону Польщі у 20–40-х рр. ХХ ст. Узагальнено перспективні моделі охорони кордонів сучасних держав, у тому числі України, на основі досвіду функціонування військової моделі охорони кордону Другої Речі Посполитої.

Ключові слова: державний кордон, модель охорони державного кордону, інституції з охорони кордону, Корпус охорони прикордоння, Польща, Україна.

Джерела та література

 1. Алтунін О. В. Функціонування основних елементів сучасної моделі охорони державного кордону / О. В. Алтунін // Науковий вісник Державної прикордонної служби України : наук.-практ. альманах. – Хмельницький : Вид-во НАДПСУ. – 2005. – № 3. – С. 8–13.
 2. Бортник Л. В. Особливості боротьби корпусу охорони прикордоння із нелегальним перетином польсько-радянського кордону на проміжку Волинського воєводства / Л.В. Бортник // Наукові записки [Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського]. – Серія «Історія». – 2014. – Вип. 22. – С. 33–38.
 3. Коцан Р. І. Моделі охорони українсько-польського кордону: ретроспектива, сучасність і перспектива / Р. І. Коцан // Українсько-польське партнерство: сьогодення та перспектива : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (Луцьк–Світязь, 26–27 черв. 2017 р.) / за ред. В.Й. Лажніка, С. В. Федонюка. – Луцьк : Вежа-Друк, 2017. – С. 13–15.
 4. Литвин М. М. Методологічні основи реформування системи охорони державного кордону України : дис. … д-ра наук з державного управління : 21.07. 05 / М. М. Литвин. – Хмельницький : Вид-во НАДПСУ, 2010. – 450 с.
 5. Про Державний кордон України: Закон України від 4 листопада 1991 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 2. – С. 1.
 6. Разиграєв О. В. Польська державна поліція Волинського воєводства в охороні східного кордону / О. В. Разиграєв // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. – Серія «Історія». – Вінниця, 2007. – Вип. 12. – С. 296–301.
 7. Разиграєв О. В. Польська державна поліція на Волині у 1919–1926 роках : монографія. – Вид. 2-ге, випр. і доп. / Олег Володимирович Разиграєв. – Луцьк : Волин. старожитності, 2012. – 444 с.
 8. Юрчук Л. Становлення Корпусу охорони прикордоння на Волині: завдання та особливості служби на польсько-радянському кордоні (1921–1924 рр.) / Людмила Юрчук // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії. – Рівне : РДГУ, 2006. – Вип. 10. – С.98–103.
 9. Bednarek L. Polskie formacje graniczne 1918–1928 / L. Bednarek, W. Maguła, B. Polak // IV Ogólnopolskie forum historyków wojskowych (Koszalin, 16 lipca 1998 r.) / red. B. Polak. – Koszalin : Centralny Ośródek Szkolenia Straży Granicznej, 1999. – S. 35–56.
 10. Charytoniuk A. Formacje graniczne w okresie wojny polsko-bolszewickiej (Strzelcy Graniczni, Bataliony Wartownicze) / A. Charytoniuk, M. Furmanek // Biuletyn Centralnego Ośródka Szkolenia. – Koszalin : Centrum Szkolenia Straży Granicznej, 2008. – № 02 (08) [Elektronik resourse]. – Mode of access : http://www.muzeumsg.pl/images/Publikacje_1918_1939/2.A.Charytoniuk.pdf.
 11. Łukomski G. Wybrane problemy związane z obroną granic II Rzezypospolitej. Geneza i organizacja Straży Granicznej i Korpusu Ochrony Pogranicza / Grzegorz Łukomski // Z dziejów polskich formacji granicznych 1918–1939 : studia i materiały. – 1. / red. nauk. B. Polak. – Koszalin : Centrylny Ośródek Szkolenia Straży Granicznej, 1998. – S. 27–34.
 12. Wawryniuk A. Od wojny do wojny: Granica wschodnia II Rzeczypospolitej potraktacie ryskim / A. – Chelm ; Lublin : Multiprof Krzysztof Kowalczyk, 2017. – 315 s.