Випуск журналу: №6 2017р.

PDF-версія

Наталія Хома

 Еволюція партійної системи Японії

Проаналізовано процеси становлення та розвитку партійної системи Японії. Охоплено період від кінця XIX ст., коли стартував процес партійного будівництва, до сьогодні. Констатовано, що виникненню політичних партій в умовах військово-феодальних відносин у Японії сприяв розвиток капіталістичних відносин. Розкрито вплив на партійну систему практики «партійних кабінетів». Проаналізовано роль партій під час «демократії Тайсьо», коли відбулося піднесення ліберально-демократичних цінностей. Акцентовано увагу на впливі на партійну систему економічної депресії (1929–1933 рр.) та посилення впливу в політичних структурах міліта­ристів. Досліджено період партійної системи Японії з наявністю домінуючої партії (1955–1993). Розкрито вплив політичної культури японців на підтримку ними політичних партій. Констатовано, що, попри велику кількість сучасних партій, у Японії лише обмежена їх кількість має реальний доступ до влади.

Ключові слова: Японія, політична партія, партійна система.

Джерела та література

  1. Бесєдіна Н. В. Повоєнні реформи та становлення представницької демократії в Японії / Н. В. Бесєдіна // Історична пам’ять. – 2012. – № 28. – C. 140–
  2. Все о Японии / [сост. Р. И. Царева]. – Москва : Профит Стайл, 2008. – 608 с.
  3. Іванець Т. Структура та особливості сучасної партійної системи Японії / Т. Іванець // Вісник Маріуполь­ського державного університету. – Серія «Історія. Політологія». – 2014. – № 11. – С. 115–121.
  4. Лобковская Н. И. Социокультурная детерминация политических традиций Японии : автореф. дис. … канд. филос. наук : 09.00.13 / Лобковская Надежда Ивановна. – Ростов-на-Дону : Ставропольский гос. ун-т, 2008.
  5. Макаренко В. В. «Мэйдзи исин»: стадиальные особенности генезиса капитализма в Японии / В. В. Макаренко // Народы Азии и Африки. – 1980. – № 2. – С. 167–176.
  6. Овсянников Н. В. «Демократия Тайсе»: судьба либерализма в Японии в первой половине ХХ в. / Н. В. Овсянников // Вестник Московского университета. – Серия 13 : «Востоковедение». – 2008. – № 1. – С. 3–13.
  7. Павлішина Л. Ф. Особливості та труднощі переходу Японії від «системи 55 року» до коаліційного правління / Л. Ф. Павлішина // Сходознавство. – 2012. – № 57–58. – C. 85–94.
  8. Петрова С. В. Партийная система Японии: особенности формирования и функционирования (по итогам последних парламентских выборов) / C. В. Петрова // История и историки в контексте времени.– 2003. – № 1. – C. 126–141.
  9. Ткач Ю. Політична культура сучасного японського суспільства / Ю. Ткач // Мовні і концептуальні картини світу. – 2013.– Вип. 45. – С. 300–305.
  10. Nakatani M. Political Culture with Comparative Perspective / M. Nakatani. – Meijigakuin University, 2006. – 26 p.