Випуск журналу: №6 2017р.

PDF-версія

Ірина Кольцова

 Практичний досвід Польщі в реалізації інформаційної глобалізації для Української держави

У статті розкрито процес формування інформаційного суспільства Республіки Польща та практичні його прояви, котрі слугують зразком для створення аналогічного явища в Україні. Із цією метою використано метод порівняння, аналізу, систематизації та наукового моделювання. Основним завданням розбудови польського інформаційного суспільства є виконання пріоритетних урядових програм і підготовки суспільства до швидких змін у питаннях інформатизації, що може слугувати зразком для України.

Ключові слова: інформаційна глобалізація, Україна, Польща, інформаційне суспільство.

Джерела та література

 1. Lubbers R. The Dynamic of Globalization / Lubbers, J. Koorevaar [Elektronik resourse]. – Mode of access : http://kubnw5.kub.nl/web/globus/Lubpdfs/ Globaliz/ Global07.pdf, 12.12.2005.
 2. Zorska A. Ku globalizacji? Przemiany w korporacjach transnarodowych i gospodarce światowej / Zorska. – Warszawa : PWN, 1998. – S. 15–18.
 3. Szymański W. .. / W. Szymański, wyd. cyt. – S. 24.
 4. Goban-Klas T. Społeczeństwo informacyjne / Goban-Klas, P. Sienkiewicz [Elektronik resourse]. – Mode of access : www. users.uj.edu.pl
 5. Departament Społeczeństwa Informacyjnego / Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji [Elektronik resourse]. – Mode of access : https://mac.gov.pl/departament-spoleczenstwa-informacyjnego
 6. Polska Cyfrowa – PO PC / Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji [Elektronik resourse]. – Mode of access : https://mac.gov.pl/polskacyfrowa-po-pc#os2
 7. Three quarters of Europeans used the internet in 2013 // European Commission. Eurostat [Elektronik resourse]. – Mode of access : http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php/Internet_use_st atistics_-_individuals
 8. ePUAP [Elektronik resourse]. – Mode of access : http://epuap.gov.pl/wps/portal/!ut/p/a1/hc49D4Iw EAbg38LA2jvKhjG4CAxYdAodDHF1IIplJQCf180bire9l6eN3fAIAfW8rGW3Na65eqZWXTx 1jTw6AHTbBuEuDsdUxqvIooBnUExA_wxCf7rn4Etksx_g4UTKTCpdPl6t0 ja0o8lMCNuwghDBjOvK2u7fuOii9M0Eam1VIJcdUMG7uK3VqV7C_kHhq 7J8R6qcZ84zgMn5Keu/dl5/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/
 9. Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 [Elektronik resourse]. – Mode of access : http://www.w3.org/ TR/WCAG20/ 83. What is Horizon 2020? // European Commission [Elektronik resourse]. – Mode of access : http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/whathorizon-2020
 10. Program Zintegrowanej Informatyzacji Państwa. Marzec 2013 // Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji [Elektronik resourse]. – Mode of access : https://mac.gov.pl/files/wp-content/uploads/2013/03/ PZIPkonsultacje- spoleczne-3.pdf
 11. Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji. Co robimy [Elektronik resourse]. – Mode of access : https://mac.gov.pl/ co-robimy
 12. Polska Cyfrowa – PO PC // Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji [Elektronik resourse]. – Mode of access : https://mac.gov.pl/polskacyfrowa-po-pc
 13. Individuals who have never used the internet, 2013 (% of individuals) // European Commission. Eurostat [Elektronik resourse]. – Mode of access : http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/ php?title=File:Indi viduals_who_have_never_used_the_internet,_2013_(%25_of_individuals)4.p ng&filetimestamp=20131211163816
 14. Computer skills in the EU27 in figures. 26 March 2012 // European Commission. Eurostat [Elektronik resourse]. – Mode of access : http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_PUBLIC/4-26032012-AP/EN/4- 26032012-AP-EN.PDF