Випуск журналу: №6 2017р.

PDF-версія

Антоніна Митко

 Польсько-українська академічна співпраця як чинник інформаційної інтеграції

У статті розглянуто спрямованість освіти України до європейської інтегрованої освітньої системи, що ускладнюється відсутністю єдиного освітнього простору, створення якого потрібне для подальшого розвитку вітчизняної освіти. Доведено, що процес європейської інтеграції не обмежується лише політичними та економічними факторами. Доведено, що гуманітарний розвиток суспільства – головна передумова й запорука успішного просування в цьому напрямі. Серед інших чинників інтеграція в освітній сфері виступає одним із найважливіших – це довгостроковий чинник усього процесу. Європейський Союз надає великого значення освітнім процесам не лише в його державах-членах, а й у Європі в цілому. Свідчення цього – його увага до Болонського процесу, загальноєвропейської стратегії реформування вищої освіти. Участь у цьому процесі нині беруть 46 європейських держав, серед яких і Україна, чим і зумовлена актуальність теми дослідження.

Ключові слова: освіта, інформаційні технології, навчальний процес, інтеграція, Україна, Польща, співпраця.

Джерела та література

  1. Каленюк І. «Рух Європи до знань, Болонський процес і Україна» / І. Каленюк // Вища освіта України. – 2004. – № 3. – С. 22–28
  2. Українські студенти в польських ВНЗ // CEDOS (2008–2015) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.cedos.org.ua/uk/osvita/ukrainski-studenty-v-polskykh-vnz-2008-2015
  3. Вища освіта в Польщі // ОсвітаПоль [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.osvitapol.info/
  4. Які польські виші обирають українці у 2016 році [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://kyiv.ridna.ua/2016/04/yaki-polski-vyshi-obyrayut-ukrajintsi-u-2016-rotsi/
  5. Колот А. М. Реалізація основних принципів Болонської декларації при підготовці фахівців еконо­мічного профілю / А. М. Колот // Вища школа. – 2007. – № 2; 3 – С. 20–
  6. Шляхи розвитку української науки Інформаційно-аналітичний бюллетень. Додаток до журналу «Україна: події, факти, коментарі». – № 2 (123). – Лютий 2016 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://nbuviap.gov.ua/images/nauka/2016/nauka2.pdf