Випуск журналу: №6 2017р.

PDF-версія

Ірина Мацишина

Комунікативно-знакові інтеракції політичного процесу в Україні (1991–1994 рр.)

 Політичний процес як діяльність суб’єктів політики в політологічній науці завжди викликає неабиякий інтерес. Часто політичні процеси досліджуються з погляду біхевіоризму та інституціоналізму, де поведінкові моделі й діяльність інститутів влади стають головним об’єктом дослідження проблеми політичних процесів. У цій роботі зміщено кордони між об’єктом та суб’єктом, колективним й індивідуальним та запропоновано інший вектор дослідження з позиції символізації політичних процесів. Навмисне введення в дослідження т. зв. «вбудованої оптики» на рівні візуальних символів дасть змогу виокремити моделі конструювання політичної реальності в 1991–1994 рр. в Україні й відкриє нове проблемне поле дослідження символічної політики.

Ключові слова: Кравчук, політичний процес, регіональна еліта, президент, РУХ, суверенітет.

Джерела та література

 1. Демократична Україна. – 1993.– № 67 (21439). – 1 черв.
 2. Демократична Україна. – 1993. – № 107 (21479). – 23 верес.
 3. Демократична Україна. – 1993. – №10 (21382). – 22 січ.
 4. Зоткин А. Роль региональных элит и столичного истеблишмента в формировании властной элиты Украины / А. Зоткин // Социология: теория, методы, маркетинг. – 2004. – С. 95–108.
 5. Касьянов Г. Трагікомедія на дві дії / Г. Касьянов // Визвольний шлях. – 1994. – Січень. – С. 39–46.
 6. Киевские новости. – 1993. – 2 лип.
 7. Киевские новости. – 1993. – 22 жовт.
 8. Киевские ведомости. – 1994. – 6 лип.
 9. Кудряченко А. І. Місце інституту президентства в контексті оновлення політичної системи в Україні / А. І. Кудряченко  // Стратегічні пріоритети. – 2006. – №. 1. – С. 5–
 10. Народна газета. – 1991. – № 1(9), берез.
 11. Народна газета. – 1991. – № 3(11), берез.
 12. Народна газета. – 1991. – № 15(23), 10–17 лист.
 13. Офіцинський Р. Політичний розвиток незалежної України (1991– 2004) в аспекті європейської ідентичності (на матеріалах періодики За­ ходу) / Р. Офіцинський. – Київ : Ін-т історії України Нац. академії наук України ; Ужгород : Ґражда, 2005. – 468 с.
 14. Підкова І. З. Парламентська опозиція у підготовці і проведенні всеукраїнського референдуму 1991 р. на підтвердження акта проголошення незалежності України / І. З. Підкова // Військово-науковий вісник. – 2012. – № 18. – С. 201–
 15. Потапенко Б. Зовнішня політика України / Б. Потапенко // Бюлетень проводу ОУН. – 1992. – № 37, лип.-верес. – С. 43–46.
 16. Указ Президента України про керівництво Кабінетом Міністрів України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/U383_93.html.
 17. Karatnycky The Ukrainian Factor / A. Karatnycky // Foreign Affairs. – 1992. – № 1. June [Elektronik resourse]. – Mode of access : https://www.foreignaffairs.com/articles/ukraine/1992-06-01/ukrainian-factor
 18. New York Review of Books. – 1992. – № 22. October [Elektronik resourse]. – Mode of access : http://www. com/issues/1992/10/22/