Випуск журналу: №6 2017р.

PDF-версія

Андрій Гольцов

 Стратегія Росії щодо Білорусі: основні сучасні напрями

У статті досліджено сутність та основні напрями стратегії Росії щодо Білорусі. Для сучасної російської влади тісний союз із Білоруссю має важливе стратегічне значення. Союзна держава Російської Федерації та Республіки Білорусь так і не була створена через суттєві розбіжності між обома акторами. Нині цей проект залишається, по суті, «сплячим». Сучасна стратегія Росії щодо Білорусі найбільш адекватно виражається формулою «інкорпорація через інтеграцію». Як головні напрями стратегії Росії щодо Білорусі виступають політичний, військовий, економічний і культурно-інформаційний. РФ прагне використати військово-політичний союз із Білоруссю для забезпечення «активної оборони» проти НАТО. Вплив Росії на економіку Білорусі посилюється, зокрема, унаслідок співробітництва в рамках Євразійського економічного союзу. Сучасна стратегія Росії може становити небезпеку для суверенітету Білорусі.

Ключові слова: стратегія, союзна держава, інкорпорація, інтеграція, «активна оборона».

Джерела та література

 1. Концепция внешней политики Российской Федерации. Утверждена Указом Президента Российской Федерации от 30 ноября 2016 года № 640 [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://kremlin.ru/ acts/bank/41451
 2. Сивицкий А. Новая геостратегия России: последствия и вызовы для архитектуры международной безопасности [Электронный ресурс] / А. Сивицкий, Ю. Царик ; Центр стратегических и внешнепо­ли­тических исследований. – Режим доступа : http://csfps.by/files/New-Russian-geostrategy.pdf
 3. Договор о создании Союзного государства. Москва, 8 декабря 1999 года [Электронный ресурс]. – Режим доступа:‎ http://www.soyuz.by/about/docs/dogovor5/
 4. Тренин Д. Post-imperium: евразийская история / Д. Тренин ; Моск. центр Карнеги. – Москва : РОССПЭН, 2012. – 326 с.
 5. Военная доктрина Российской Федерации. Утверждена Указом Президента Российской Федерации от 25 декабря 2014 года № Пр.-2976 [Электронный ресурс]. – Режим доступа :‎ http://news.kremlin.ru/ media/events/files/41d527556bec8deb3530.pdf
 6. Rumer E. Belarus: With Friends Like These… [Electronic resource] / E. Rumer, B. Belei ; Carnegie Endowment for International Peace, May 31, 2017. – Mode of access : http://carnegieendowment.org/ 2017/05/31/belarus-with-friends-like-these.-.–pub-70135
 7. Сивицкий А. Беларусь в ЕАЭС: год спустя (неутешительные итоги и сомнительные перспективы) [Электронный ресурс] / А. Сивицкий, Ю. Царик ; Фонд имени Фридриха Эберта. – Минск, 2016. – 18 с. – Режим доступа : http://fes.kiev.ua/n/cms/fileadmin/upload2/belarus_eaes2016.pdf
 8. Астапеня Р. Белорусско-российские отношения на фоне конфликта в Украине [Электронный ресурс] / Р. Астапеня, Д. Болкунец ; Центр Острогорского. – Минск ; Лондон, 2016. – 24 с. – Режим доступа : http://belarusdigest.com/papers/belarus-russia-relations-ru.pdf
 9. Закон Республики Беларусь 20 июля 2016 г. № 412-З «Об утверждении Военной доктрины Республики Беларусь» [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.mil.by/ru/military_policy/doktrina/
 10. Starr F. Tactics and Instruments in Putin’s Grand Strategy / F. Starr, S. Cornell // Putin’s Grand Strategy: The Eurasian Union and Its Discontents / F. Starr, S. Cornell (Ed.). – Washington : C. : Johns Hopkins University-SAIS, 2014 – Р. 59–81.
 11. Неменский О. Б. «Последний союзник»: Российско-белорусские отношения на современном этапе / О. Б. Неменский // Контуры глобальных трансформаций. – 2016. – Вып. 5. – Т. 9. – С. 24–40.
 12. Внешняя торговля Беларуси в первом полугодии 2017 г. [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://mfa.gov.by/export/