Випуск журналу: №6 2017р.

PDF-версія

Богдан Максимець

 Сучасні українсько-польські відносини в контексті Волинської трагедії

Проведено дослідження впливу Волинської трагедії на сучасні відносини України та Республіки Польща. Визначено, що офіційно процес примирення розпочався 11 березня 1994 р., коли укладено міжурядову угоду про збереження місць пам’яті й поховань жертв війни та політичних репресій. Важливе місце в цьому відіграли спільні заяви й акції вшанування жертв українсько-польського конфлікту на Волині та в Галичині під час Другої світової війни президентів обох держав 1997, 2003, 2006 рр. Показано прагнення України й Польщі до взаємного прощення. З’ясовано, що ухвалення у 2016 р. парламентом Республіки Польща резолюції, у якій дії УПА на Волині в 1943 р. названо геноцидом, здійсненим проти польського народу, не сприяє українсько-польському порозумінню та взаємному прощенню.

Ключові слова: Волинська трагедія, українсько-польські відносини, примирення, прощення, геноцид.

Джерела та література

 1. Відбулася акція польсько-українського примирення у Голубиці [Електронний ресурс].– Режим доступу :http://www.istpravda.com.ua/short/2013/08/27/135218/.
 2. ВойцеховськіМ.Польща – Україна: приречені на примирення / М. Войцеховські // «Ї» незалежний культурологічний часопис / голов. ред. Т. Возняк. – Львів, 2013. – Вип.74 : Волинь 1943. – C. 124–127.
 3. Волинська трагедія. Шлях примирення [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.radiosvoboda.org/ a/27847984.html.
 4. Волинь 1943: сімдесята річниця злочину / автори проекту: Я. Ґодун, Ґ. Мотика, І.Ільюшин [та ін] ;  пер. Р. Кабачей. – Київ : Польський ін-т у Києві, 2013. – 39 с.
 5. В’ятрович В. Друга українсько-польська війна 1942–1947 рр./ В. В’ятрович. – Київ : Вид. дім «Києво-Могилянської академії», 2011. – 288 с.
 6. Ганкевич Р. Оприлюднено повний текст заяви ВРУ у відповідь на постанови Сенату і Сейму Польщі [Електронний ресурс] / Р. Ганкевич.– Режим доступу :http://zaxid.net/news/showNews.do?oprilyudneno_ povniy_tekst_zayavi_vru_u_vidpovid_na_postanovi_senatu_i_seymu_polshhi&objectId=1403105.
 7. Ґеник М. «Quo vadis?» : Українсько-польське примирення у постбіполярний період / М. Ґеник // Вісник Прикарпатського університету. Політологія. – 2013. –  Вип. 6–7. – С. 130–136.
 8. Декларація Пам’яті і Солідарності. [Електронний ресурс].– Режимдоступу : http://www.eurointegration. ua/articles/2016/10/20/7056198/.
 9. Документи з відзначення 60-ї річниці трагічних подій на Волині 1943 року (звернення, заяви, листи) [Електроннийресурс] // Воєнна історія. – 2003. – № 3– – Режимдоступу : http://warhistory.ukrlife.org/ 3_4_03_2.htm.
 10. Зашкільняк Л. Образ Польщі та поляків у сучасній Україні /Л. Зашкільняк // Проблеми слов’янознавства : зб. наук. праць. – Львів, 2011. – Вип. 60. – С. 68–80.
 11. Заява Верховної Ради України «У зв’язку з ухваленням Сенатом і Сеймом Республіки Польща постанов від 7 липня 2016 року та 22 липня 2016 року щодо Волинської трагедії» [Електронний ресурс].– Режим доступу : http://rada.gov.ua/news/Novyny/134295.html.
 12. Звернення Патріарха Київського і всієї Руси-України Філарета з нагоди 70-х роковин масових вбивств на Волині [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.cerkva.info/uk/patrposlannia/3267-zvernennya-patriarha-27-03-2013.html.
 13. Звернення Синоду єпископів Києво-Галицького верховного архієпископства Української греко-католицької церкви до вірних та всіх людей доброї волі з приводу 70-х роковин Волинської трагедії [Електронний ресурс].– Режимдоступу :http://www.ji.lviv.ua/n74texts/ZvernennyaSynodu.htm.
 14. Ільюшин І. Важка українсько-польська спадщина / І. Ілюшин // «Ї» : незалежний культурологічний часоп. / голов. ред. Т. Возняк. – Львів, 2013. – Вип.74 : Волинь 1943. – С. 256–271.
 15. Калакура О. Полонія Галичини в суспільно-політичних процесах сучасної України: (етнополітика, національно-культурні товариства) / О. Калакура // Наукові записки Інституту політичних і етнона­ціональних досліджень. – Київ, 2014. – Т. 4–5 (72–73) : липень-жовтень. – С. 284–297.
 16. Касьянов Г. Історична політика 1990-х – поч. ХХІ ст.: Україна та пострадянський простір / Г. Касьянов // Україна модерна. – Харків, 2014. – Ч. 21 : Націоналізм на сході Европи: число на пошану Р. Шпорлюка. – С. 135–159.
 17. Комуністи і ПР просять поляків назвати Волинську трагедію геноцидом [Електронний ресурс].– Режим доступу : http://www.istpravda.com.ua/short/2013/07/5/128884/.
 18. Марущенко О. Сучасна вітчизняна історіографія українсько-польських відносин у роки Другої світової війни: проблема Волині /О. Марущенко // Федорчак Петро Степанович : бібліограф. покажч. (до 80-річчя      від дня народження та 50-річчя науково-педагогічної діяльності у ПНУ ім. В.Стефаника) / упор.            О. Б. Гуцуляк. – Івано-Франківськ : Вид-во ПНУ, 2013. – С. 90–101.
 19. Огієнко В. Волинь 1943 року: перспективи українсько-польського примирення /В. Огієнко // Геноцид України в ХХ столітті: Україна під окупаційними режимами: історичні реалії та постколоніальний синдром : матеріали ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (4–5 квіт. 2014 р., м. Львів) / відп. за вип. М. Фіцуляк. – Львів, 2015. – С. 109–120.
 20. Польський депутат заявив, що ПР і КПУ не мали права писати лист до Сейму [Електроннийресурс]. –Режимдоступу :http://www.unian.ua/politics/810193-polskiy-deputat-zayaviv-scho-pr-i-kpu-ne-mali-prava-pisati-list-do-seymu.html.
 21. Сенат Польщі визнав події на Волині 1943 року «етнічною чисткою з ознаками геноциду» [Електрон­ний ресурс]. – Режимдоступу :http://ua.korrespondent.net/ukraine/politics/1572938-senat-polshchi-viznav-podiyi-na-volini-1943-roku-etnichnoyu-chistkoyu-z-oznakami-genocidu.
 22. Спільна заява Президентів України і Республіки Польща «До порозуміння і єднання» [Електронний ресурс]. – Режимдоступу :http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/616_005.
 23. Угода між Урядом України та Урядом Республіки Польщі про збереження місць пам’яті і поховань жертв війни та політичних репресій [Електронний ресурс]. – Режимдоступу :http://www.ji.lviv.ua/ n74texts/Zvernennya_Synodu.htm.
 24. Ухвала міжнародної наукової конференції «Українсько-польський конфлікт на Волині в роки Другої світової війни: генезис, характер, перебіг і наслідки» // У пошуках правди : зб. матеріалів міжнар. наук. конф., Луцьк, 20–23 трав. 2003 р.– Луцьк, 2003. – С. 528.
 25. Хахула Л. Державотворчі та національно-демократичні процеси в Україні 1991– 2014 рр.: польський суспільно-політичний дискурс [Електронний ресурс] / Л. Хахула. – Режимдоступу : file:///C:/Users/vip/ Downloads/UIJ_2015_1_8.pdf.
 26. Чекаленко, Л. Д. Зовнішня політика України (від давніх часів до наших днів) : підруч. для студентів вищ. навч. закл. / Л. Д. Чекаленко, С. Г. Федуняк ; за заг. ред. Л. Д. Чекаленко. – Київ : ДП «Вид. дім «Персонал»», 2010. – 464 с.
 27. Що ухвалив Сейм Польщі? Переклад резолюції про визнання геноциду на Волині [Електронний ресурс].– Режим доступу :http://www.eurointegration.com.ua/articles/2016/07/22/7052488/.