Випуск журналу: №6 2017р.

PDF-версія

Ігор Смирнов

 Логістичний потенціал сталого розвитку туристичних дестинацій (на прикладі міського туризму)

Завдання дослідження – розкрити логістичний потенціал досягнення сталого розвитку туристичних дестинацій на прикладі міського туризму, уключаючи практичний матеріал із найбільш популярних туристичних дестинацій (міст) України Києва та Львова). Методологія. Логістичний підхід заснований на застосуванні концепції просторового регулювання туристичних потоків у містах, розробленої нами, і концепції реверсивної логістики для переробки відходів у містах, обсяг яких закономірно збільшується після відвідувань туристів. Результати дослідження. Виконано порівняння логістичного потенціалу міського туризму з метою забезпечення його сталості; запро­поновано наукові та практичні основи зворотної екологістики (реверсивної логістики), тобто логістики переробки відходів, що залишаються після перебування туристів у міських дестинаціях. Використання результатів дослідження та його практичне значення. Результати дослідження дають змогу розв’язати проблему забезпечення сталості дестинацій міського туризму в умовах збільшення туристопотоків і зростання обсягів відходів, що є актуальним нині для найбільших туристичних центрів України – Львова, Києва та ін. Запропо­нований підхід є оригінальним і не має аналогів у туристичній та муніципальній теорії й практиці сталого управління.

Ключові слова: сталий туризм, туристична дестинація, міський туризм, логістичний потенціал.

Джерела та література

  1. Hartmut L. Diercke Wőrtebuch Allgemeine Geographie / L. Hartmut. – Munchen : Braunschweig, 1997. – 125 p.
  2. Neuenfeldt H. Stadttourismus als Wirtschaftsfaktor in Aachen / H. Neuenfeldt, O. Rose [Elektronik resourse]. – Mode of access : geogr.uni – goettingen.de.
  3. Kluck D. Stadttourismus in Barcelona und Madrid unter besonderer Berűcksichtigung der Deutschen Reisenden / D. Kluck, Ch. Koester [Elektronik resourse]. – Mode of access : http: //Kups.ub. uni-koeln.de.
  4. Кульчицька О. Нові тенденції відпочинкових туристів у Львові / О. Кульчицька [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://city-adm.lviv.ua/news.
  5. Бренд-бук м. Київ [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://kievcity.gov.ua.
  6. Бренд-бук м. Львів [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zaxid.net/news.
  7. Антонюк Н. Перспективи розвитку європейського туризму на 2014–2020 рр. / Н. Антонюк, О. Краєвська // Вісник Львівського університету. – Серія «Міжнародні відносини». – 2014. – Вип. – С. 133–141.
  8. Смирнов І. Г. Логістика туризму : навч. посіб. / І. Г. Смирнов. – Київ : «Знання», 2009. – 444 с.
  9. Смирнов І. Г. Маркетинг у туризмі : навч. посіб. / І. Г. Смирнов. – Київ : КНУ ім. Тараса Шевченка, 2016. – 251 с.
  10. Смирнов І. Г. Реверсивна логістика у складі муніципальної логістики: особливості та проблеми / І. Г. Смирнов // Dynamika naukowych badan: materialy Miedzynarodowej konferencji. – T. 2 : Ekonomiczne nauki. – Przemysl : Nauka I studia, 2007. – S. 52–58.