Інформація для авторів

Запрошуємо Вас до співпраці!!!

Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Міжнародні відносини

“Науковий вісник СНУ імені Лесі Українки” є серійним виданням, що засноване у вересні 1996 року. Кількість серій – 12. Періодичність 24 рази на рік (кожна серія виходить двічи на рік). В журналах можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора чи кандидата наук. Часопис має такі розділи: “Фізико-математичні науки”, “Хімічні науки”, “Біологічні науки”, “Фізична культура і спорт”, “Географічні науки”, “Міжнародні відносини”, “Економічні науки”, “Філософські науки”, “Історичні науки”, “Філологічні науки”. Свідоцтво про державну реєстрацію КВ 19777-9577ПР від 15.03.2013. ISSN 1729-360X

З 2016 року серія “Міжнародні відносини” є в переліку наукових фахових видань України, у яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора та кандидата наук (доктора наук та доктора філософії) у  галузі знань «Політологія» (наказ Міністерства освіти і науки України від 09.03.2016 №241). Попередня постанова президії ВАК України №1-05/1 від 10.02.10. Журнал виходить двічи на рік (травень, листопад).

ВІДОМОСТІ

про членів редколегії періодичного друкованого наукового фахового видання «Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Міжнародні відносини»

 1. Тихомирова Євгенія Борисівна – доктор політичних наук, професор (Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки) (головний редактор);
 2. Митко Антоніна Миколаївна – доктор політичних наук, доцент (Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки) (відповідальний секретар).
 3. Бортніков Валерій Іванович – доктор політичних наук, професор (Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки);
 4. Вакулич Володимир Михайлович – доктор політичних наук, старший науковий співробітник (Інститут історії України НАН України);
 5. Вояковський Даріуш – доктор габілітований у галузі гуманітарних наук, професор (Інститут соціології Жешувського університету);
 6. Гаврилюк Світлана Віталіївна – доктор історичних наук, професор (Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки);
 7. Коцан Наталія Несторівна – доктор географічних наук, професор (Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки);
 8. Малиновський Валентин Ярославович – доктор політичних наук, професор (Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки);
 9. Осадчий Володимир Леонідович – доктор габілітований у галузі гуманітарних наук, професор (Люблінський католицький університет Іоанна Павла ІІ);
 10. Ротар Наталія Юріївна – доктор політичних наук, професор (Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича);
 11. Троян Сергій Станіславович – доктор історичних наук, професор (Дипломатична академія України при Міністерстві закордонних справ України);
 12. Федуняк Сергій Георгійович – доктор політичних наук, професор (Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича);
 13. Шевчак Марчін – доктор габілітований у галузі гуманітарних наук, професор (Люблінський католицький університет Іоанна Павла ІІ);
 14. Ярош Оксана Богданівна – доктор політичних наук, професор (Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки);
 15. Кулик Сергій Михайлович – кандидат політичних наук, доцент (Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки);
 16. Федонюк Сергій Валентинович – кандидат географічних наук, доцент, (Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки);

Іноземні члени редколегії

1. Осадчий Володимир Леонідович, Люблінський католицький університет Іоанна Павла II, доктор габілітований (гуманітарні науки), професор.

2. Вавринюк Анджей Антоні – кандидат географічних наук, доцент кафедри країнознавства і міжнародних відносин Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки, доктор географічних наук Державної вищої школи в Хелмі (Польща).