Scientific Bulletin 2012 number №21

Науковий вісник Волинського національного університету ім. Лесі Українки. Серія : Міжнародні відносини. № 21 (246), 2012.

Титул

Зміст

Малиновський В. Я. Ідеї В’ячеслава Липинського в сучасних процесах націєтворення. C. 4–10

Вдовичин І. Я. Свобода і охлократія (відповіді В. Липинського на виклики сучасної цивілізаційної кризи). C. 10–16

Валюх Л. І. Теоретичні засади референдуму як інституту в системі соціалістичної демократії. C. 17–22

Пахолок В. М. Риси політичної культури сучасної української еліти в контексті теорії еліт В’ячеслава Липинського. C. 22–26

Лаврук Т. П. Новітні особливості інтерпретативної репрезентації геополітичної дійсності. C. 26–32

Ющишина Л. О. Екологічний складник у формуванні концепції стійкого розвитку соціально економічної системи. C. 32–36

Михалюк Н. Ю. Концепція теорії демократії участі. C. 36–39

Нікульча В. А. Сучасна концепція маркетингу взаємовідносин у діяльності підприємств. C. 40–43

Василенко Д. В. Нова оборонна стратегія США та її вплив на відносини з Європою. C. 44–49

Тихомирова Є. Б. Investor relations: позиціонування українських компаній у міжнародному інформаційному просторі. C. 49–54

Гарат Р. М. Перспективи розвитку організації договору колективної безпеки в умовах глобалізації та нових видів загроз. C. 55–59

Козак Г. Г., Козак І. І. Українські церкви прикордоння: перспективи міжнародної співпраці. C. 60–65

Карпчук Н. П. Мовна політика як основа ефективної публічної сфери Європейського Союзу. C. 65–68

Лажнік В. Й., Мельник Л. С. Місце Таджикистану в геополітичних інтересах США. C. 69–75

Wawryniuk A. A. Wybrane umowy, traktaty i konwencje graniczne Polski z sąsiadami zawartymi w latach 1918–1934. C. 75–81

Кулик С. М. Футбольні матчі як привід для збройного конфлікту між Сальвадором і Гондурасом у 1969 році. C. 82–89

Патійчук В. О., Мельничук В. В. Ісламський чинник як загроза сучасній внутрішній європейській безпеці. C. 89–94

Poturai O. V., Balak I. O. Current State of Tourism Development in the Balkan Region. C. 95–99

Власюк Ю. Г., Пікулик О. Б. Зовнішня політика адміністрації Барака Обами на Близькому Сході: позиція США щодо Сирії. C. 99–103

Невинна Г. Я. Фінляндія в геополітичній грі Балтійського регіону (міжвоєнний період). C. 103–107

Богородецька О. І. Ключові особливості нормативно–правової базифункціонування побратимських зв’язків міст України. C. 107–113

Копотун Н. І. Постлісабонська Європа: іміджеві зміни та подальше позиціонування ЄС на міжнародній арені. C. 113–116

Бортніков В. І., Клюєнко Е. О. Проблеми становлення української владної еліти в контексті ідейної спадщини В. Липинського. C. 117–121

Коврик–Токар Л. І. Зовнішня політика Російської Федерації щодо країн СНД у першій половині 1990–х рр.: концептуальні засади та практична реалізація. C. 122–130

Fedonyuk S. V. The Development of e–Participation in the Official Public Communications in Ukraine. C. 130–135

Величко В. В. Особливості науково–практичного забезпечення регіонального розвитку Китаю. C. 136–140

Бондар С. О., Єфімчук М. С., Коваль Г. І. Антикризова стратегія Європейського Союзу. C. 140–144

Бортник Л. В. Організаційна структура польського Корпусу охорони прикордоння. C. 145–150

Fedonyuk О. S., Petrovska N. М. English in Asia and Asia in English. The Role and the Usage of English in Asian Countries. C. 150–153

Сищук А. А. Тенденція монополізації зернового експорту України в контексті світового досвіду. C. 154–158

Корчун В. С., Варварук Ю. Ю. Імовірні шляхи подолання боргової кризи в зоні євро. C. 158–164

Мартинюк Я. Роль та значення економіки знань у контексті євроінтеграційного співробітництва України. C. 164–169

Цюпа І. З. Перебудова системи чинників підвищення ефективності транскордонного співробітництва. C. 169–174

Бурдяк В. І. Єдина система сучасного глобалізованого світу (рецензія). C. 174–176