Scientific Bulletin 2013 number №10

Науковий вісник Східноєвропейського національного університету ім. Лесі Українки. Серія : Міжнародні відносини. № 10 (259), 2013.

Титул

Зміст 1-3

Філіпенко Антон, Філіпенко Валентина Теорія міжнародної економічної інтеграції4-12

Wawryniuk Andrzej Delimitacja i demarkacja polsko-ukraińskiej granicy w latach 1944–1948 12-18

Бояр Андрій Перспективи трансформації видаткової частини бюджету Європейського Союзу 18-27

Сищук Андрій Інтеграційний вектор зовнішньоекономічної політики України та умови його реалізації 27-31

Бусленко Василь Моделі взаємодії між урядом та парламентською опозицією в країнах Європейського Союзу (на прикладі країн Вишеградської групи) 32-37

Кулик Сергій, Головачек Юрій Участь Національного фронту й Британської національної партії у виборах різних рівнів (кінець 1960–2013 рр.) 38-44

Папіш Наталія Роль технічного складника у функціонуванні українсько-польського державного кордону 44-50

Патійчук Віктор, Лавренюк Христина Особливості сучасної міграційної ситуації в країнах Центрально-Східної Європи 50-56

Пелех Оксана Світова фінансова криза 2007−2008 років й антикризова політика Польщі 56-60

Стасюк Ольга, Бевз Ірина Міжрегіональні диспропорції: сутність та передумови їх виникнення в Україні 60-67

Чумакова Вікторія Наукові підходи та методи дослідження міграційної політики у європейській науковій літературі 67-71

Макогон Юрий Посткризисные тенденции развития мировой экономики: перспективы для Украины 72-79

Pavlicha Nataliya, Marchuk Yuliya Comparative Analysis of Ukraine and Poland Investment Attractiveness 79-85

Іщук Світлана Євроінтеграційний вибір України: інвестиційні очікування (регіональний вимір) 85-98

Борщевський Віктор Інституційні аспекти європейської інтеграції Польщі та України в контексті мислення категоріями економічних порядків 98-105

Карлін Микола Реформа фінансової системи Польщі: досвід для України 105-113

Іващук Ірина, Іващук Ольга, Запухляк Віталій Євроінтеграційні пріоритети розвитку в умовах зміни світового економічного порядку 114-122

Яцишин Михайло Хроніка найважливіших подій правового забезпечення транскордонного співробітництва Волині в межах єврорегіону «Буг» 122-131

Коцан Наталія, Коцан Роман Особливості функціонування українсько-польського кордону в умовах розгортання процесу євроінтеграції (на прикладі Карпатського єврорегіону) 131-138

Тихомирова Євгенія Українсько-польські інформаційні проекти транскордонної співпраці 138-146

Журба Ігор Трансформація системи транскордонного співробітництва України в умовах євроінтеграції 147-155

Бортніков Валерій, Байрак Сергій Особливості становлення місцевого самоврядування в Республіці Польща: досвід демократичної трансформації 155-164

Кулай Аліна, Гром Василь Фінансове забезпечення місцевого самоврядування України й Польщі: реалії та перспективи 164-172

Корчун Валентина Аграрна політика Польщі та України: використання польського досвіду в процесі євроінтеграції України 172-180

Павлов Костянтин Україна на шляху інтеграції до Європейського Союзу. Вигоди та загрози 180-184

Науменко Наталія Аспекти втілення елементів сучасної інноваційної політики країн Центральної та Східної Європи як позитивний фактор привабливості потенційного інвестора 184-196

Скороход Ірина, Ребрина Ніна Економічні важелі трансферу інновацій в екологічній сфері в умовах євроінтеграції 196-202

Копач Ірина Управління проектами підвищення конкурентоспроможності національної економіки в умовах євроінтеграційних процесів 202-213

Степанюк Наталія Антикризове управління: досвід Польщі 213-218

Омельчук Андрій Досвід країн − членів Європейського Союзу − в застосуванні цільових програм у державному управлінні 218-223

Ломага Андрій Інвестиційна привабливість єврорегіону «Буг» у контексті європейської інтеграції 223-231

Коваль Галина Прямі іноземні інвестиції в країнах із перехідною економікою (на прикладі Польщі) 232-237

Dedelyuk Kateryna The Legislative Issues of Ukrainian Energy Transit System Integration into the EU Infrastructure 238-244

Енверов Рустем Концептуалізація двосторонньої стратегії українсько-турецьких економічних відносин в умовах поглиблення євроінтеграції244-252

Myshlyayev Taras Transformacja systemu politycznego w warunkach integracji europejskiej: doświadczenie Europy Środkowo-Wschodniej 253-258

Sydoruk Мarta Współpraca pomiędzy Ukrainą a Unią Europejską w zakresie kształtowania wymiaru wschodniego Europejskiej Polityki Sąsiedztwa 258-263

Лугова Марина Реформування інвестиційної політики в контексті європейської інтеграції 264-268

Коляда Ольга Особливості впливу зони вільної торгівлі між Україною та ЄС на основні компоненти економічної безпеки України 268-274

Сидорук Світлана, Цап Анна Екологічні проекти та програми в межах транскордонного співробітництва України й Польщі 274-282

Корнелюк Ольга Напрями розвитку міських поселень регіону в умовах транскордонного співробітництва 282-288

Мишляєв Тарас Рецензія на книгу «Blok Zbigniew. Transformacja jako konwersja funkcji wewnątrzsystemowych na przykładzie Polski» / Z. Blok. – Poznań : Wydawnictwo Naukowe UAM, 2006. – 360 c. 289-292

Наші автори 293-294