Scientific Bulletin 2015 number №11

Науковий вісник Східноєвропейського національного університету ім. Лесі Українки. Серія : Міжнародні відносини. № 11 (312), 2015 р.

Титул

Редколегія

Зміст 1-3

РОЗДІЛ І. АКТУАЛЬНІ ВИКЛИКИ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН

Andrzej Wawryniuk, Roman Kotsan Sytuacja społeczno – polityczna Ukraińców na pogranicznym Wołyniu w II Rzeczypospolitej w oparciu o raporty wojewody z 1939 r. 3-7

Kozak Іhor, Kozak Hanna Analysis of the Dynamics of Rural Areas in the Sanocko-Turczanski Landscape 7-13

Чубаєвський Віталій Інститути політичної легітимації влади в електоральному процесі в Україні 13-18

Дьомочко Марта Співпраця з країнами Африки як засіб реалізації зовнішньополітичних пріоритетів Республіки Південний Судан 18-23

Михалюк Назар Політика Ради Європи щодо агресії Росії в Україні 24-30

Зименкова Віолетта Киргизстан у центральноазійській політиці США та Росії 30-36

РОЗДІЛ ІІ. МІЖНАРОДНА ІНФОРМАЦІЯ: СУЧАСНІ ОСОБЛИВОСТІ

Тихомирова Євгенія Формування брендбуку як засобу просування транскордонного бренду 37-43

Карпчук Наталія Виклики транскордонних комунікацій України 43-48

Рудницька Уляна Інформаційна експансія як геополітичний інструмент у глобальну еру 49-52

РОЗДІЛ ІІІ. СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО ТА МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ

Сищук Андрій, Германюк Яна Перспективи зміцнення конкурентних позицій українських виробників на європейських товарних ринках 53-56

Кицюк Ірина, Трохименко Яна Особливості функціонування кластерних об’єднань у країнах–членах Європейського Союзу на сучасному етапі 56-62

Коцан Вікторія Європейський імміграційний потік Іспанії 62-70

Корчун Валентина Політика імпортозаміщення як ознака сучасної зовнішньоторговельної політики України 70-77

Деделюк Катерина, Федчук Надія Моделі розвитку технопарків у світі: компаративний аналіз 77-83

Коваль Галина, Мальчик Марина Інтеграція фондових ринків країн світу та України у світове господарство 83-94

Сушарник Ярослав Контроль і бюджетування при впливі на прийняття рішень 95-99

Милян Роман Теоретичні аспекти впливу індустрії масових заходів на посилення конкурентоспроможності країни 100-105

Наші автори 106